LÄR DIG NYTT OM GAMLA TIDER


Här hittar du drygt 2000 föremål från ca. 1850 till idag - nedslag som vittnar om när elektriciteten var en absolut nyhet till information om hur en solcellsanläggning fungerar. Känn, testa och lukta. Inte sällan kommer uttryck som ”Oj, hade man verkligen en sån här förr?” eller ”Fungerade verkligen detta?” ljuda mellan utställningarna. 


BERÄTTARLUSTEN ÄR STÄNDIGT NÄRVARANDE

Känner du Hilda Eriksson?

LM Erikssons hustru som faktiskt var hjärnan bakom telefonaktiebolaget, men vilket är föga känt. Den historien är bara en av många som du kan få med dig härifrån.                           


Upptäck en elhistorisk skatt av nyttoföremål och tekniska vidunder från två sekel

Bakom dörrarna till Nilssons El & Teknikmuseum döljer sig ett litet, men mycket omsorgsfullt, stycke tillvaratagen historia - också med lokal anknytning. 

Flera års samlande och idogt intresse har idag förvandlats till kombinerade miljöer som berättar om såväl personliga livsöden som revolutinerade uppfinningar. 


Här hittar du drygt 2000 föremål från ca. 1850 till idag. Nedslag som vittnar om när elektriciteten var en absolut nyhet till information om hur en solcellsanläggning fungerar. 

Känn, testa och lukta och inte sällan kommer uttryck som  "Oj, hade man verkligen en sån förr?" eller "Fungerar verkligen detta?"  


Även industriromantiker får sin beskärda del och du kommer troligen inte härifrån utan en av de många historierna.Berättar lusten är ständigt närvarande.