Den gamla telefonkiosken

Telefonkiosken

Vi fick ett spännande samtal från Lerums kommun, en projektidé presenteras. och det låter riktigt spännande och om vi ska vara med krävs att vi hittar en gammal telefonkiosk samt att vi börjar samla lite historisk fakta om telefonlioskens liv och historia.

Högtryckstvätt, naturen har gått hårt åt vissa delar på kiosken visar det sej när smutsen är bortspolad.

2018-07-25 nu har vi blästrat kiosken, och nu ser vi med tydlighet vad som behöver renoveras! Förmodligen får vi blästra den en gång till innan vi börjar renovera

Hemtransport från blästringen

Dags för hemtransport till Lerum

Hmm, blästring har gått hårt åt vissa delar på kiosken, det blir en utmaning att lappa och laga.

orginalet
Henrik och Göran granskar resultatet efter blästringen